ระบบรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ
หน้าหลัก login ค้นหาผู้ป่วย สถานการณ์โรค ผู้ดูแลระบบ
ระบบรายงานโรคOnline

ที่ สถานบริการ ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ วันพบผู้ป่วย วันที่รายงาน Diag Last สถานะ รักษา ผู้รับ
38
รพสต.หยอด
ด.ช.ชิษณุพงษ์ ชุมหิรัญ
79 ม. ต.เหล่ากวาง
3 ส.ค. 61
5 ส.ค. 61
DF
Viral infect
รพ.โนนคูณ
37
รพสต.หนองกุง
นายภีรภัทร อาจกล้า
9 ม.2 ต.หนองกุง
27 ก.ค. 61
29 ก.ค. 61
DF
-
รพ.โนนคูณ
36
รพสต.เหล่าเสน
ด.ญ.พัชรินทร์ เชื้อชม
ม.17 ต.บก
19 ก.ค. 61
21 ก.ค. 61
r/o DF
Acute Bronchitis
รพ.โนนคูณ
35
รพสต.เหล่าเสน
ด.ช.ภูวนัฐ เหลื่อมล้ำ
127 ม.2 ต.บก
15 ก.ค. 61
17 ก.ค. 61
DF
DF
รพ.กันทรารมย์
32
รพสต.หนองกุง
นายสุวิทย์ ชัยนคร
66 ม.12 ต.หนองกุง
4 ก.ค. 61
5 ก.ค. 61
r/o DF
AFI
รพ.โนนคูณ
34
รพ.โนนคูณ
นส.กัญญวรา สิริพัชราภาพงศ์
ม.15 ต.โนนค้อ
3 ก.ค. 61
5 ก.ค. 61
Viral infect
Bronchitis
รพ.โนนคูณ
31
รพสต.หัวเหล่า
ด.ช.ปริญญา คำสียา
76 ม.15 ต.บก
1 ก.ค. 61
5 ก.ค. 61
Viral infect
Viral infect
รพ.โนนคูณ
33
รพสต.โนนค้อ
นายสมชาย ชาวเวียง
99/1 ม.5 ต.โนนค้อ
1 ก.ค. 61
6 ก.ค. 61
DHF
DHF
รพ.สปส.
29
รพสต.หนองกุง
ดญ.ณัฐวิภา อัมภรัตน์
18 ม.2 ต.หนองกุง
27 มิ.ย. 61
2 ก.ค. 61
r/o DF
AFI
รพ.โนนคูณ
30
รพสต.หนองกุง
ดญ.ปัทมวรรณ บุราไกร
22 ม.3 ต.หนองกุง
27 มิ.ย. 61
2 ก.ค. 61
Viral infect
Viral infect
รพ.โนนคูณ
28
รพสต.โนนค้อ
นายต้นตระการ หล้าบุตร
64 ม.5 ต.โนนค้อ
22 มิ.ย. 61
25 มิ.ย. 61
r/o DF
DHF
รพ.โนนคูณ
21
รพสต.โนนค้อ
ดช.พันธวัช สีดาโคตร
142/1 ม.13 ต.โนนค้อ
20 มิ.ย. 61
22 มิ.ย. 61
DF
DHF
รพ.โนนคูณ
  Records 193 to 204 of 209