ระบบรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ
หน้าหลัก login ค้นหาผู้ป่วย สถานการณ์โรค ผู้ดูแลระบบ
ระบบรายงานโรคOnline
ที่ สถานบริการ ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ วันเริ่มป่วย วันพบผู้ป่วย Diag Last สถานะ ผู้รับ
116 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.หนึ่งฤทัย ภูตะอินทร์ ม.12 ต.โพธิ์ 26 ต.ค. 62 28 ต.ค. 62 df DF ทองสมุทร
111 รพสต.ทุ่งรวงทอง นายปิยะ พับเพลิง ม.12 ต.โพธิ์ 16 ต.ค. 62 18 ต.ค. 62 r/o df r/o df ทองสมุทร
110 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ช.ภูริทัต คำมาตย์ ม.10 ต.โพธิ์ 13 ต.ค. 62 13 ต.ค. 62 df DF ทองสมุทร
112 รพสต.หนองมะเกลือ ด.ช.ไรวิน พงษ์อ่อน ม.20 ต.โนนค้อ 13 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62 r/o df r/o df ชุติพันธ์
113 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.ชวัลกร หอขุนทด ม.10 ต.โพธิ์ 13 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62 r/o df r/o df ทองสมุทร
109 รพสต.โคกสะอาด ด.ช.เตชิน วงค์สาคำ ม.16 ต.หนองกุง 28 ก.ย. 62 28 ก.ย. 62 HFM HFM นพคุณ
114 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.ณัฐชยา พลายงาม ม.10 ต.โพธิ์ 27 ก.ย. 62 29 ก.ย. 62 r/o df r/o df ทองสมุทร
108 รพสต.หยอด ด.ช.พีรพัฒน์ วิลาวัลย์ ม.3 ต.เหล่ากวาง 15 ก.ย. 62 17 ก.ย. 62 df DF นงคราญ
107 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.ปราลิตา ทับทิมนาค ม.10 ต.โพธิ์ 10 ก.ย. 62 12 ก.ย. 62 df DF ทองสมุทร
106 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.ดวงตะวัน แซ่ลิ้ม ม.12 ต.โพธิ์ 3 ก.ย. 62 5 ก.ย. 62 r/o df r/o df ทองสมุทร
99 รพ.โนนคูณ ด.ช.ดวงประพันธ์ นาคนวล ม.12 ต.โนนค้อ 25 ส.ค. 62 27 ส.ค. 62 viral dhf ธัญญรัตน์
100 รพสต.หนองกุง ด.ญ.ธิดารัก พงษ์เกษ ม.4 ต.หนองกุง 25 ส.ค. 62 27 ส.ค. 62 r/o df r/o df อภิวัฒน์
  Records 13 to 24 of 119