ระบบรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ
หน้าหลัก login ค้นหาผู้ป่วย สถานการณ์โรค ผู้ดูแลระบบ
ระบบรายงานโรคOnline

ที่ สถานบริการ ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ วันพบผู้ป่วย วันที่รายงาน Diag Last สถานะ รักษา ผู้รับ
170 รพสต.เหล่าเสน นายวิชิต โพธิ์พุ่ม 72/4ม.4ต.บก 29 ก.ค. 63 3 ก.ค. 63 DHF - รพ.ศรีสะเกษ พิมพ์ลดา
169 รพสต.โนนค้อ ด.ญ.ปราณี เหลาเลิศ 38ม.18ต.โนนค้อ 19 มิ.ย. 63 22 มิ.ย. 63 r/o df - รพ.โนนคูณ ณภัทร
168 รพสต.หนองกุง ด.ญ.วรรณภา ปุคสิงห์ 80ม.10ต.หนองกุง 17 มิ.ย. 63 19 มิ.ย. 63 r/o df - รพ.โนนคูณ อภิวัฒน์
167 รพสต.หนองกุง ด.ญ.นิตยา คำดี 88ม.10ต.หนองกุง 13 มิ.ย. 63 15 มิ.ย. 63 r/o df - รพ.โนนคูณ อภิวัฒน์
155 รพสต.หัวเหล่า น.ส.ชัชฎาภรณ์ ศรีทองทำ 22/3ม.1ต.บก 7 มิ.ย. 63 9 มิ.ย. 63 r/o df viral infect รพ.โนนคูณ พัฒนะชัย
156 รพ.โนนคูณ ด.ญ.พรรณปพร พุดกลื่น 54ม.7ต.โนนค้อ 7 มิ.ย. 63 9 มิ.ย. 63 r/o df - รพ.โนนคูณ ธัญญรัตน์
164 รพสต.โคกสะอาด ด.ช.ชนกร วิชาชัย 157ม.7ต.หนองกุง 2 มิ.ย. 63 5 มิ.ย. 63 df - รพ.โนนคูณ นพคุณ
166 รพสต.หนองกุง ด.ช.ธีระพัฒน์ ก้อนทอง 96ม.10ต.หนองกุง 2 มิ.ย. 63 7 มิ.ย. 63 df - รพ.โนนคูณ อภิวัฒน์
162 รพสต.หัวเหล่า ด.ช.ทนุธรรม อุดมทรัพย์ 56ม.8ต.บก 26 พ.ค. 63 30 พ.ค. 63 r/o df viral infect รพ.โนนคูณ พัฒนะชัย
163 รพสต.หนองกุง ด.ช.สายฟ้า ผือลองชัย 64ม.10ต.หนองกุง 26 พ.ค. 63 30 พ.ค. 63 r/o df - รพ.โนนคูณ อภิวัฒน์
159 รพสต.หนองกุง น.ส.สุภัตรา ภักดี 78ม.10ต.หนองกุง 23 พ.ค. 63 26 พ.ค. 63 df DHF รพ.โนนคูณ อภิวัฒน์
165 รพสต.หนองกุง น.ส.ดุจดาว ศรีใส 67ม.10ต.หนองกุง 21 พ.ค. 63 6 มิ.ย. 63 df - รพ.โนนคูณ อภิวัฒน์
  Records 1 to 12 of 169