ระบบรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ
หน้าหลัก login ค้นหาผู้ป่วย สถานการณ์โรค ผู้ดูแลระบบ
ระบบรายงานโรคOnline

ที่ สถานบริการ ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ วันพบผู้ป่วย วันที่รายงาน Diag Last สถานะ รักษา ผู้รับ
231
รพ.โนนคูณ
นายกิตติวัฒน์ จงใจ
20 ม.14 ต.โนนค้อ
23 พ.ย. 63
23 พ.ย. 63
อีสุกอีใส
อีสุกอีใส
รพ.โนนคูณ
230
รพสต.ทุ่งรวงทอง
ด.ช.ชัยวัฒน์ สารภาพ
29 ม.7 ต.โพธิ์
21 พ.ย. 63
22 พ.ย. 63
HFM
HFM
รพ.โนนคูณ
232
รพสต.หนองมะเกลือ
ด.ช.ภัทรพงศ์ ป้องภา
62 ม.3 ต.โนนค้อ
19 พ.ย. 63
22 พ.ย. 63
HFM
HFM
รพ.โนนคูณ
229
รพสต.หนองมะเกลือ
ด.ช.ธันย์ธรณ์ วงศ์ใหญ่
8 ม.19 ต.โนนค้อ
18 พ.ย. 63
18 พ.ย. 63
HFM
HFM
รพ.โนนคูณ
228
รพสต.ทุ่งรวงทอง
ด.ญ.ณัฐธิดา ใสเนตร
37 ม.5 ต.โพธิ์
15 พ.ย. 63
18 พ.ย. 63
HFM
HFM
รพ.โนนคูณ
224
รพสต.หัวเหล่า
ด.ญ.ชญาดา พนารักษ์
14/3 ม.9 ต.บก
13 พ.ย. 63
15 พ.ย. 63
HFM
HFM
รพ.กันทรารมย์
223
รพสต.หนองกุง
ด.ญ.ปริณดา สายสาร
20 ม.13 ต.หนองกุง
12 พ.ย. 63
13 พ.ย. 63
HFM
HFM
รพ.โนนคูณ
225
รพสต.หนองกุง
ด.ญ.พิยะดา อุดมพันธ์
125 ม.13 ต.หนองกุง
10 พ.ย. 63
12 พ.ย. 63
HFM
HFM
รพ.โนนคูณ
226
รพสต.หัวเหล่า
ด.ญ.ชยาภา จันอยู่
26 ม.1 ต.บก
8 พ.ย. 63
11 พ.ย. 63
HFM
HFM
รพ.โนนคูณ
227
รพสต.เหล่าเสน
ด.ช.ธิติกร คำชาลี
63 ม.3 ต.บก
8 พ.ย. 63
9 พ.ย. 63
HFM
HFM
รพ.โนนคูณ
219
รพสต.โนนค้อ
ด.ช.ศรานันท์ ภูจอมจิตร
73 ม.5 ต.โนนค้อ
3 พ.ย. 63
5 พ.ย. 63
HFM
HFM
รพ.โนนคูณ
218
รพสต.หัวเหล่า
ด.ช.ธนพล สิงห์ซอม
16/1 ม.9 ต.บก
2 พ.ย. 63
3 พ.ย. 63
HFM
HFM
รพ.โนนคูณ
  Records 1 to 12 of 230