ระบบรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อ
หน้าหลัก login ค้นหาผู้ป่วย สถานการณ์โรค ผู้ดูแลระบบ
ระบบรายงานโรคOnline
************************************************************************************************************
ที่ สถานบริการ ชื่อผู้ป่วย ที่อยู่ วันเริ่มป่วย วันพบผู้ป่วย Diag Last สถานะ ผู้รับ
110 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ช.ภูริทัต คำมาตย์ ม.10ต.โพธิ์ 13 ต.ค. 62 13 ต.ค. 62 df DF ทองสมุทร
109 รพสต.โคกสะอาด ด.ช.เตชิน วงค์สาคำ ม.16ต.หนองกุง 28 ก.ย. 62 28 ก.ย. 62 - Hand foot mouth นพคุณ
108 รพสต.หยอด ด.ช.พีรพัฒน์ วิลาวัลย์ ม.3ต.เหล่ากวาง 15 ก.ย. 62 17 ก.ย. 62 df DF นงคราญ
107 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.ปราลิตา ทับทิมนาค ม.10ต.โพธิ์ 10 ก.ย. 62 12 ก.ย. 62 df DF ทองสมุทร
106 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.ดวงตะวัน แซ่ลิ้ม ม.12ต.โพธิ์ 3 ก.ย. 62 5 ก.ย. 62 r/o df r/o df ทองสมุทร
99 รพ.โนนคูณ ด.ช.ดวงประพันธ์ นาคนวล ม.12ต.โนนค้อ 25 ส.ค. 62 27 ส.ค. 62 viral dhf ธัญญรัตน์
100 รพสต.หนองกุง ด.ญ.ธิดารัก พงษ์เกษ ม.4ต.หนองกุง 25 ส.ค. 62 27 ส.ค. 62 r/o df r/o df อภิวัฒน์
101 รพสต.หยอด นายณัฐพล แซ่พ่าน ม.12ต.โนนค้อ 21 ส.ค. 62 23 ส.ค. 62 r/o df r/o df นงคราญ
102 รพสต.โคกสะอาด ด.ช.พชร ชายกันยา ม.9ต.หนองกุง 20 ส.ค. 62 21 ส.ค. 62 scrup tyfus scrup tyfus นพคุณ
105 รพสต.หยอด ด.ช.พงศ์กิตติ์ บุญเรืองศรี ม.5ต.เหล่ากวาง 18 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62 r/o df r/o df นงคราญ
104 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ช.กรเดช สายที ม.10ต.โพธิ์ 14 ส.ค. 62 18 ส.ค. 62 viral dhf ทองสมุทร
96 รพสต.ทุ่งรวงทอง ด.ญ.คณิศร แซ่ฉั่ว ม.10ต.โพธิ์ 13 ส.ค. 62 13 ส.ค. 62 HFM HFM ทองสมุทร
  Records 1 to 12 of 110