เปลี่ยนการแสดงผล th

A-AA+

ประกวดนำเสนอผลการสอบสวนโรค

ประกวดนำเสนอผลการสอบสวนโรค srrt ​วันที่ 9 พ.ย.2560
    ณ ห้องประชุมส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลโนนคูณ เวลา 9.00-12.00 น.
1.นายอภิวัฒน์ แสนวงษ์
   รายงานสอบสวนโรคคางทูม โรงเรียนบ้านหนองแวง  วันที่4 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2560
2.นายพัฒนะชัย พิมพ์สวัสดิ์
   รายงานสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานปลาปักเป้าน้ำจืด บ้านหนองจำปา หมู่ที่ 15 วันที่ 5 พฤษภาคม 2559
3.นายชุติพันธ์ พลอยพันธ์
   รายงานสอบสวนการระบาดโรคไข้เลือดออก บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 19 ต.โนนค้อ ระหว่างวันที่ 22 พฤษภาคม – 14 มิถุนายน 2560
4.นางวีระยา คำแสนหมื่น
   รายงานการสอบสวนการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ม.11 ต.เหล่ากวาง วันที่ 15 มิถุนายน 2559
5.น.ส.ปริศนา พรมมาสุข
   รายงานการสอบสวนการระบาดของโรค มือ เท้า ปาก ศูนย์เด็กเล็กวัดทักษิณธรรมนิเวศน์ วันที่ 29 มกราคม-10 กุมภาพันธ์ 2560
6.นางพิมพ์ลดา สีดาฐิติวัฒน์
  รายงานสอบสวนโรคอาหารเป็นพิษจากการรับประทานปลาโพง บ้านเหล่าเสน ม.14 วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้เขียน :

เมื่อ : 09 พย. 2560 เวลา 15:26 น.

ป้ายกำกับ : รพ.โนนคูณ

ร่วมแสดงความคิดเห็น

antispam