เปลี่ยนการแสดงผล th

A-AA+

ข่าวสารจากเว็บไซต์

thumb ประกวดนำเสนอผลการสอบสวนโรค

ประกวดนำเสนอผลการสอบสวนโรค srrt ​วันที่ 9 พ.ย.2560 ณ ห้องประชุมส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลโนนคูณ

thumb ประเมิน รพสต.ติดดาว

คณะกรรมการเยี่ยมประเมิน รพสต.ติดดาว 24 พ.ค.60 เวลา 13.00 น. (รพสต.หยอด)

thumb อำเภอยิ้มเคลื่อนที่

5พ.ค.60 ณ วัดบ้านหนองแวง

thumb ประชุม คปสอ.

6พ.ย.60 เวลา13.00น.

thumb นำเสนอผลงานรอบ12เดือน

ณ ห้องประชุม รพ.โนนคูณ

thumb ประชุม คปสอ.โนนคูณ

วันที่ 21 ก.ค.60 เวลา 13.00 น.

thumb เลี้ยงรับส่ง จนท.คปสอ.โนนคูณ

วันที่ 2 มิ.ย.60 ณ หอประชุมอำเภอโนนคูณ เวลา 18.00 น.

thumb งานวัน อสม.แห่งชาติ

วันที่ 22 มี.ค.60

thumb ประชุมชมรมฌาปนกิจ อสม.โนนคูณ

ประชุมคณะกรรมการ ผู้ประสานเขต ชมรมฌาปนกิจ อสม.โนนคูณ เวลา13.30 น. ณ ห้องประชุม สสอ.โนนคูณ

thumb จังหวัดเคลื่อนที่

จังหวัดเคลื่อนที่ 16มี.ค.60

1