เปลี่ยนการแสดงผล th

A-AA+

เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอโนนคูณ

โทร.045-659044,045-659048 แฟกซ์.045-659088

สถานการณ์โรค ปีพ.ศ.2563

รายชื่อผู้ป่วยคลิกที่นี่

ดาวน์โหลด

  1. สรุปผลงาน IT63 [20 ตค. 2563] ดาวน์โหลด 0
  2. สรุปผลงาน แผนไทย63 [20 ตค. 2563] ดาวน์โหลด 0
  3. วาระประชุม ต.ค.63 [09 ตค. 2563] ดาวน์โหลด 6
  4. report-jhcis-hualao V.28พ.ย.62 [04 ธค. 2562] ดาวน์โหลด 1

ข่าวประชาสัมพันธ์

  1. จัดทำแผนคปสอ.โนนคูณ [09 ตค. 2563 เวลา 10:49 น.] (0/0)
  2. ประชุม คปสอ.โนนคูณ [09 ตค. 2563 เวลา 10:47 น.] (3/0)

ส่งงานเข้าอำเภอ

ส่งงานเข้าอำเภอคลิกที่นี่

กระดานข่าว

Gallery

Loading...