เปลี่ยนการแสดงผล th

A-AA+

Download

มือเท้าปาก.ppsx

file

สอบสวนโรคมือเท้าปาก(ปริศนา)

  {อัปโหลดล่าสุด 09 พย. 2560 เวลา 14:39 น., ดาวน์โหลด 0, ขนาดของ ไฟล์ 2.7 MB}

มือเท้าปาก.ppt

ppt

สอบสวนโรคมือเท้าปาก(วีระยา)

  {อัปโหลดล่าสุด 09 พย. 2560 เวลา 14:33 น., ดาวน์โหลด 0, ขนาดของ ไฟล์ 692 KB}

report-jhcis-hualao.zip

zip

Report-Jhcis-Hualao..V 9พ.ย.60

  {อัปโหลดล่าสุด 09 พย. 2560 เวลา 14:32 น., ดาวน์โหลด 1, ขนาดของ ไฟล์ 12.81 MB}

สอบสวนปลาปักเป้า.ppt

ppt

สอบสวนอาหารเป็นพิษปลาปักเป้า(พัฒนะชัย)

  {อัปโหลดล่าสุด 09 พย. 2560 เวลา 14:27 น., ดาวน์โหลด 2, ขนาดของ ไฟล์ 5.56 MB}

คางทูมหนองกุง.pptx

pptx

สอบสวนโรคคางทูม(อภิวัฒน์)

  {อัปโหลดล่าสุด 09 พย. 2560 เวลา 14:26 น., ดาวน์โหลด 0, ขนาดของ ไฟล์ 1.51 MB}

ไข้เลือดออก.pptx

pptx

สอบสวนโรคไข้เลือดออก(ชุติพันธ์)

  {อัปโหลดล่าสุด 09 พย. 2560 เวลา 14:25 น., ดาวน์โหลด 0, ขนาดของ ไฟล์ 1.7 MB}

6328.jpg

jpg

ไฟล์ทดสอบ ดาวน์โหลด

  {อัปโหลดล่าสุด 15 กย. 2556 เวลา 20:36 น., ดาวน์โหลด 0, ขนาดของ ไฟล์ 55.92 KB}

4.jpg

jpg

ไฟล์ตัวอย่างทดสอบ

  {อัปโหลดล่าสุด 15 กย. 2556 เวลา 20:36 น., ดาวน์โหลด 0, ขนาดของ ไฟล์ 56.47 KB}
1