หน้าหลัก ชำระเงิน ปี62 จ่ายเงินแล้ว รอตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน ค้นหา ตรวจสอบสมาชิก รายใหม่ ผู้ดูแลระบบ ออกจากระบบ
รายงานและสอบถามข้อมูล
1.สมาชิกเสียชีวิต
2.สมาชิกพ้นสภาพ
3.จำนวนคงเหลือ แยกรายหมู่บ้าน
4.สมาชิกวิสามัญ
5.สมาชิกชื่อซ้ำกัน
6.สมาชิกรายใหม่ ปี2562
7.สมาชิกรายใหม่ อายุ55-60 ปี
8.สมาชิกรายเก่า..ยังไม่ชำระเงิน