หน้าหลัก ชำระเงิน ปี62 จ่ายเงินแล้ว รอตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน ค้นหา สมาชิกเสียชีวิต รายใหม่ ผู้ดูแลระบบ ออกจากระบบ
รายงานและสอบถามข้อมูล
1.สมาชิกเสียชีวิต
2.สมาชิกพ้นสภาพ
3.จำนวนคงเหลือ แยกรายหมู่บ้าน