หน้าหลัก ชำระเงิน ปี62 จ่ายเงินแล้ว รอตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน ค้นหา แก้ไขข้อมูล รายใหม่ ผู้ดูแลระบบ ออกจากระบบ
รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ชมรม ฌกส.ประจำปี 2562
ที่     ชื่อ-สกุล   ตำแหน่ง   หมายเหตุ
1.   นายจำเริญ เต็มดวง   ประธานชมรม ฌกส.   วาระ 31 ธ.ค.62
2.   นายอำมาลา ศรีมาบุตร   รองประธานชมรม ฌกส.   วาระ 31 ธ.ค.63
3.   นายอุดม เพชรดี   กรรมการ   วาระ 31 ธ.ค.62
4.   นายสุรพันธ์ พันธ์ปกครอง   กรรมการ   วาระ 31 ธ.ค.63
5.   นายปรีชา มุทุวงค์   กรรมการ   วาระ 31 ธ.ค.63
6.   นางวันทา คำแคว้น   เหรัญญิก   วาระ 31 ธ.ค.63
7.   นายพัฒนะชัย พิมพ์สวัสดิ์   นายทะเบียน   วาระ 31 ธ.ค.62
8.   น.ส.ปภาดา ณภัทรหนองบัว   พนักงาน