หน้าหลัก ชำระเงิน ปี62 จ่ายเงินแล้ว รอตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน ค้นหา แก้ไขข้อมูล รายใหม่ ผู้ดูแลระบบ ออกจากระบบ
ทะเบียนรายชื่อผู้เสียชีวิต
ทั้งหมด 352 คน
(ปี 2562 จำนวน 40 คน) ....( ปี 2561 จำนวน 52 คน )
ที่   ชื่อ-สกุล   เลขสมาชิก   วดป.เกิด   สถานะ   หมู่   ตำบล   วันสมัคร   วันเสียชีวิต   สาเหตุ
1  นายบุญทัน โพธิ์ชัย  523 1 มิ.ย. 2493  เสียชีวิต  19  โนนค้อ 6 มี.ค. 52 12 ก.ค. 62  มะเร็งในลำใส้
2  นายสานิตย์ สมภาวะ  3209 1 ม.ค. 2513  เสียชีวิต  13  โพธิ์ 21 ก.พ. 47 23 มิ.ย. 62  มะเร็งกระดูก
3  นางทองใบ ศรีนวล  3428 1 ม.ค. 2513  เสียชีวิต  3  หนองกุง 7 ต.ค. 49 21 มิ.ย. 62  มะเร็งปากมดลูก
4  นายโกมิน สายเสมา  1168 30 พ.ย. 2499  เสียชีวิต  3  บก 28 ก.พ. 52 19 มิ.ย. 62  มะเร็งท่อน้ำดี
5  นางจิ๋ม บุญพอ  3799 24 ต.ค. 2500  เสียชีวิต  12  หนองกุง 2 มี.ค. 53 19 มิ.ย. 62  ก้อนที่เต้านมและมะเร็งลุกลาม
6  นายบุญยัง สีทอง  8543 1 ม.ค. 2513  เสียชีวิต  15  โนนค้อ 26 ก.พ. 59 19 มิ.ย. 62  มะเร็งตับ
7  นายหนูแสง ศรีรักษา  2914 22 ส.ค. 2493  เสียชีวิต  7  โพธิ์ 23 ก.พ. 52 15 มิ.ย. 62  มะเร็งตับ
8  นายสมาน พวงจำปา  2165 3 ม.ค. 2494  เสียชีวิต  11  บก 30 เม.ย. 50 14 มิ.ย. 62  มะเร็งถุงน้ำดี
9  นายนิคม พวงจินดา  5498 21 ต.ค. 2505  เสียชีวิต  14  โนนค้อ 31 ม.ค. 53 14 มิ.ย. 62  มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ
10  นางพอง อุดมสุข  5849 11 ก.ย. 2496  เสียชีวิต  18  หนองกุง 14 มี.ค. 56 11 มิ.ย. 62  เบาหวานจากความดันโลหิตสูง
11  นางสมพร บุญปก  8721 8 เม.ย. 2511  เสียชีวิต  14  บก 27 เม.ย. 59 10 มิ.ย. 62  ติดเชื้อทางเดินหายใจช่วงล่างเกิดภาวะการหายใจล้มเหลว
12  นายฤทธิ์ บุดดีเสาร์  5304 1 ม.ค. 2513  เสียชีวิต  7  โนนค้อ 1 เม.ย. 47 28 พ.ค. 62  ปอดอักเสบติดเชื้อในกระแสเลือด
13  นายสัมพันธ์ ทารักษ์  8343 4 ก.พ. 2508  เสียชีวิต  16  หนองกุง 24 ก.พ. 58 21 พ.ค. 62  หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
14  นางจันตา ลีลา  2748 2 มิ.ย. 2494  เสียชีวิต  5  โพธิ์ 25 ก.พ. 47 20 พ.ค. 62  มะเร็งปอด
15  นายบุญทอง บุญปก  6802 7 ม.ค. 2504  เสียชีวิต  1  โพธิ์ 22 มี.ค. 55 17 พ.ค. 62  เลือดออกในปอดซ้าย
16  นายสกุล บัวงาม  2219 2 ส.ค. 2505  เสียชีวิต  14  บก 21 ส.ค. 46 7 พ.ค. 62  ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด
17  นางรำไพ เทพอาษา  8615 18 พ.ค. 2514  เสียชีวิต  10  บก 29 ก.พ. 59 26 เม.ย. 62  เนื้องอกในมดลูก
18  นายชัชวาลย์ ศรีสุข  9022 25 เม.ย. 2530  เสียชีวิต  5  โพธิ์ 10 ก.พ. 60 19 เม.ย. 62  โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด
19  นางทองสา อุ่นจังหาร  1291 7 ต.ค. 2493  เสียชีวิต  4  บก 10 ก.พ. 53 12 เม.ย. 62  ไตวาย
20  นายสงกาน เสาะใสย์  963 9 ธ.ค. 2501  เสียชีวิต  2  บก 1 เม.ย. 55 12 เม.ย. 62  ระบบหัวใจหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
21  นายอุบล ป้องเศร้า  8994 25 พ.ย. 2516  เสียชีวิต  17  หนองกุง 28 ม.ค. 59 5 เม.ย. 62  โรคหัวใจล้มเหลว
22  นางจิตร กงล้อม  8510 10 มี.ค. 2504  เสียชีวิต  10  โนนค้อ 21 ม.ค. 59 4 เม.ย. 62  เบาหวานร่วมกับปอดติดเชื้อ
23  นายสนั่น จันทราภร์  9620 15 มิ.ย. 2503  เสียชีวิต  1  โพธิ์ 25 เม.ย. 60 2 เม.ย. 62  เลือดออกในทางเดินอาหาร
24  นายไพศาล สุขเจริญ  695 8 พ.ย. 2500  เสียชีวิต  5  โนนค้อ 1 มิ.ย. 48 29 มี.ค. 62  ติดเชื้อในกระแสเลือด
25  นายสุนา บุญเริ่ม  4589 9 ธ.ค. 2497  เสียชีวิต  3  เหล่ากวาง 1 ก.ย. 46 27 มี.ค. 62  ไตวายจากโรคเบาหวาน
26  นายเนียม ปัญญาวัน  4264 1 มิ.ย. 2496  เสียชีวิต  11  หนองกุง 10 ก.พ. 53 26 มี.ค. 62  มะเร็งตับ
27  นายเสริมสุข เจตินัย  686 9 พ.ย. 2504  เสียชีวิต  5  โนนค้อ 1 ก.ค. 48 16 มี.ค. 62  เลือดออกในทางเดินอาหาร
28  นางอ่อนตา ทองแดง  2251 13 พ.ค. 2496  เสียชีวิต  14  บก 1 พ.ค. 49 16 มี.ค. 62  เส้นเลือดในสมองแตก
29  นางปราศัย ศรีรักษา  1706 15 ก.ค. 2499  เสียชีวิต  13  บก 16 ส.ค. 46 15 มี.ค. 62  สันนิษฐานโรคไตวายเรื้อรัง
30  นางทองใบ อัตโท  4807 2 มี.ค. 2499  เสียชีวิต  6  เหล่ากวาง 24 มี.ค. 52 12 มี.ค. 62  เบาหวานทำให้ไตวาย