หน้าหลัก ชำระเงิน ปี62 จ่ายเงินแล้ว รอตรวจสอบ ใบเสร็จรับเงิน ค้นหา สมาชิกเสียชีวิต รายใหม่ ผู้ดูแลระบบ ออกจากระบบ
ทะเบียนรายชื่อผู้เสียชีวิต
ทั้งหมด 330 คน
(ปี 2562 จำนวน 22 คน) ....( ปี 2561 จำนวน 52 คน )
ที่   ชื่อ-สกุล   เลขสมาชิก   วดป.เกิด   สถานะ   หมู่   ตำบล   วันสมัคร   วันเสียชีวิต   สาเหตุ
1  นางทองสา อุ่นจังหาร  1291    เสียชีวิต  4  บก 10 ก.พ. 53 12 เม.ย. 62  ไตวาย
2  นายสงกาน เสาะใสย์  963    เสียชีวิต  2  บก 1 เม.ย. 55 12 เม.ย. 62  ระบบหัวใจหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน
3  นายอุบล ป้องเศร้า  8994  25/11/2516  เสียชีวิต  17  หนองกุง 28 ม.ค. 59 5 เม.ย. 62  โรคหัวใจล้มเหลว
4  นางจิตร กงล้อม  8510  10/03/2504  เสียชีวิต  10  โนนค้อ 21 ม.ค. 59 4 เม.ย. 62  เบาหวานร่วมกับปอดติดเชื้อ
5  นายสนั่น จันทราภร์  9620  15/06/2503  เสียชีวิต  1  โพธิ์ 25 เม.ย. 60 2 เม.ย. 62  เลือดออกในทางเดินอาหาร
6  นายไพศาล สุขเจริญ  695    เสียชีวิต  5  โนนค้อ 1 มิ.ย. 48 29 มี.ค. 62  ติดเชื้อในกระแสเลือด
7  นายสุนา บุญเริ่ม  4589    เสียชีวิต  3  เหล่ากวาง 1 ก.ย. 46 27 มี.ค. 62  ไตวายจากโรคเบาหวาน
8  นายเนียม ปัญญาวัน  4264    เสียชีวิต  11  หนองกุง 10 ก.พ. 53 26 มี.ค. 62  มะเร็งตับ
9  นายเสริมสุข เจตินัย  686    เสียชีวิต  5  โนนค้อ 1 ก.ค. 48 16 มี.ค. 62  เลือดออกในทางเดินอาหาร
10  นางอ่อนตา ทองแดง  2251    เสียชีวิต  14  บก 1 พ.ค. 49 16 มี.ค. 62  เส้นเลือดในสมองแตก
11  นางปราศัย ศรีรักษา  1706    เสียชีวิต  13  บก 16 ส.ค. 46 15 มี.ค. 62  สันนิษฐานโรคไตวายเรื้อรัง
12  นางทองใบ อัตโท  4807    เสียชีวิต  6  เหล่ากวาง 24 มี.ค. 52 12 มี.ค. 62  เบาหวานทำให้ไตวาย
13  นางลี เจตินัย  757    เสียชีวิต  5  โนนค้อ 15 มี.ค. 49 21 ก.พ. 62  มะเร็งในปาก
14  นางหนูหลั่น พละศักดิ์  2980    เสียชีวิต  9  โพธิ์ 28 ส.ค. 46 17 ก.พ. 62  เบาหวาน
15  นายมานิต สุระเสน  875    เสียชีวิต  13  โนนค้อ 15 มี.ค. 49 16 ก.พ. 62  โรคมะเร็งตับ
16  นายภานุวัฒน์ ป้องภา  9111  10/12/2541  เสียชีวิต  16  โนนค้อ 1 ก.พ. 60 9 ก.พ. 62  เสียเลือดมากจากการบาดเจ็บที่เส้นเลือดแดงที่ขา
17  น.ส.จินตนา ลาเลิศ  7774  07/02/2511  เสียชีวิต  5  โพธิ์ 25 ก.พ. 57 31 ม.ค. 62  มะเร็งตับ
18  นางอลอน ศรีอินทร์  9637  16/09/2517  เสียชีวิต  5  บก 2 พ.ค. 60 29 ม.ค. 62  ภาวะตับวาย
19  นายบุญเพ็ง บุญบู่  8219  13/10/2510  เสียชีวิต  1  หนองกุง 8 ม.ค. 58 22 ม.ค. 62  มะเร็งเม็ดเลือดขาว
20  นายเสถียร พรมล้วน  1638    เสียชีวิต  12  บก 11 ก.พ. 53 16 ม.ค. 62  เส้นเลือดสมองแตก
21  นายรัตน์ วงษ์ใหญ่  3394    เสียชีวิต  2  หนองกุง 12 ก.พ. 53 15 ม.ค. 62  มะเร็งถุงน้ำดี
22  นางสมร อัมภรัตน์  8878  20/08/2505  เสียชีวิต  2  หนองกุง 31 มี.ค. 59 15 ม.ค. 62  เลือดออกในสมอง
23  นายชัยรัตน์ สุระเสน  2544    เสียชีวิต  2  โพธิ์ 3 ก.ย. 46 29 ธ.ค. 61  โรคมะเร็งเม็ดเลือด
24  น.ส.เข็มมา ทองแดง  1866    เสียชีวิต  1  บก 5 มี.ค. 52 24 พ.ย. 61  ไตวายเนื่องจากโรคเบาหวาน
25  นางบุญสม สายเมือง  7985  27/01/2507  เสียชีวิต  8  บก 13 ก.พ. 58 5 พ.ย. 61  มะเร็งปากมดลูก
26  นางสาววิภา สารภาพ  9535  30/08/2542  เสียชีวิต  5  โพธิ์ 3 เม.ย. 60 2 พ.ย. 61  ติดเชื้อในกระแสเลือด
27  นายเสี่ยง กฤษฎาชาตรี  3031    เสียชีวิต  9  โพธิ์ 21 ม.ค. 54 31 ต.ค. 61  โรคกล้ามเนื้อหัวใจขยายใหญ่ผิดปกติ
28  นายบัวภา จุลหอม  3764    เสียชีวิต  12  หนองกุง 30 ม.ค. 50 22 ต.ค. 61  หัวใจวายฉับพลัน
29  นางเภา แสงกล้า  4292    เสียชีวิต  13  หนองกุง 28 มิ.ย. 48 22 ต.ค. 61  ถูกไฟฟ้าช๊อต
30  นายสมชาย วิเศษหมื่น  10170  05/08/2515  เสียชีวิต  12  เหล่ากวาง 10 เม.ย. 61 4 ต.ค. 61  หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน