หน้าหลัก ชำระเงิน ปี62 จ่ายเงินแล้ว ยังไม่จ่ายเงิน ใบเสร็จรับเงิน ค้นหา สมาชิกเสียชีวิต รายใหม่ ผู้ดูแลระบบ ออกจากระบบ
ทะเบียนรายชื่อผู้เสียชีวิต
จำนวนทั้งหมด 303 คน
ปี62 จำนวน 3 คน / ปี61 จำนวน 52 คน
ที่   ชื่อ-สกุล   เลขสมาชิก   สถานะ   หมู่   ตำบล   วันสมัคร   วันเสียชีวิต   สาเหตุ
1  นางหนูหลั่น พละศักดิ์  2980  เสียชีวิต  9  โพธิ์ 28 ส.ค. 46 17 ก.พ. 62  เบาหวาน
2  นายมานิต สุระเสน  875  เสียชีวิต  13  โนนค้อ 15 มี.ค. 49 16 ก.พ. 62  โรคมะเร็งตับ
3  นายเสถียร พรมล้วน  1638  เสียชีวิต  12  บก 16 ม.ค. 62  เส้นเลือดสมองแตก
4  นายชัยรัตน์ สุระเสน  2544  เสียชีวิต  2  โพธิ์ 3 ก.ย. 46 29 ธ.ค. 61  โรคมะเร็งเม็ดเลือด
5  น.ส.เข็มมา ทองแดง  1866  เสียชีวิต  1  บก 5 มี.ค. 52 24 พ.ย. 61  ไตวายเนื่องจากโรคเบาหวาน
6  นางบุญสม สายเมือง  7985  เสียชีวิต  8  บก 13 ก.พ. 58 5 พ.ย. 61  มะเร็งปากมดลูก
7  นางสาววิภา สารภาพ  9535  เสียชีวิต  5  โพธิ์ 3 เม.ย. 60 2 พ.ย. 61  ติดเชื้อในกระแสเลือด
8  นายเสี่ยง กฤษฎาชาตรี  3031  เสียชีวิต  9  โพธิ์ 21 ม.ค. 54 31 ต.ค. 61  โรคกล้ามเนื้อหัวใจขยายใหญ่ผิดปกติ
9  นายบัวภา จุลหอม  3764  เสียชีวิต  12  หนองกุง 30 ม.ค. 50 22 ต.ค. 61  หัวใจวายฉับพลัน
10  นางเภา แสงกล้า  4292  เสียชีวิต  13  หนองกุง 28 มิ.ย. 48 22 ต.ค. 61  ถูกไฟฟ้าช๊อต
11  นายสมชาย วิเศษหมื่น  10170  เสียชีวิต  12  เหล่ากวาง 10 เม.ย. 61 4 ต.ค. 61  หัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
12  นายพร โนนสังข์  9524  เสียชีวิต  5  โพธิ์ 2 ก.พ. 60 23 ก.ย. 61  ติดเชื้อในกระแสเลือด
13  นางสาวยุพา แสงทอง  11204  เสียชีวิต  18  หนองกุง 20 เม.ย. 61 19 ก.ย. 61  
14  น.ส.อำนวย ไกลรัฐ  6934  เสียชีวิต  1  หนองกุง 22 มี.ค. 55 17 ก.ย. 61  ติดเชื้อในกระแสเลือด
15  นายบุญมี ทองคำสุข  3665  เสียชีวิต  5  หนองกุง 12 ก.พ. 53 16 ก.ย. 61  มะเร็งในตับ
16  นายสมยา พงษ์กิ่ง  9682  เสียชีวิต  11  โนนค้อ 28 เม.ย. 60 13 ก.ย. 61  ปอดอุดกั้นเฉียบพลัน
17  นายหนูแดง เกตศักดิ์  4300  เสียชีวิต  13  หนองกุง 10 ก.พ. 52 17 ส.ค. 61  ติดเชื้อในกระแสเลือด
18  น.ส.หนูเจียม ยูที  6505  เสียชีวิต  19  โนนค้อ 8 มี.ค. 55 16 ส.ค. 61  ทางเดินปัสสาวะติดเชื้อ
19  นายศุภโชค สร้อยรอด  9876  เสียชีวิต  20  โนนค้อ 8 ก.พ. 61 14 ส.ค. 61  เลือดออกในสมอง
20  นายขุน บรรเทา  6474  เสียชีวิต  4  โนนค้อ 27 มี.ค. 55 26 ก.ค. 61  เส้นเลือดในสมองตีบ
21  นางสีเรียน โคตรชัย  3497  เสียชีวิต  3  หนองกุง 16 ก.พ. 54 15 ก.ค. 61  ลำไส้เน่า
22  นางทองม้วน รันทม  1931  เสียชีวิต  6  บก 29 เม.ย. 50 8 ก.ค. 61  ปอดติดเชื้อ
23  นายสงัด บุญสาร  2014  เสียชีวิต  8  บก 3 มี.ค. 52 4 ก.ค. 61  ติดเชื้อในกระแสเลือด
24  นายดุสิต อุดมสุข  4714  เสียชีวิต  4  เหล่ากวาง 19 ก.พ. 53 29 มิ.ย. 61  มะเร็งในปอด
25  นายบุญกอง เศรษฐีสุข  3656  เสียชีวิต  5  หนองกุง 16 ก.พ. 53 26 มิ.ย. 61  อุบัติเหตุพลัดตกหกล้มจากบันได
26  นางด่อน คำหอม  5006  เสียชีวิต  10  เหล่ากวาง 2 มี.ค. 52 25 มิ.ย. 61  วัณโรค
27  นางรำเพย ไชยพิมพ์  619  เสียชีวิต  1  โนนค้อ 20 ส.ค. 46 22 มิ.ย. 61  เบาหวานเนื่องจากความดันโลหิตสูง
28  นายทองสี รอดคำทุย  1480  เสียชีวิต  7  บก 2 มี.ค. 52 18 มิ.ย. 61  มะเร็งท่อน้ำดี
29  นายดิ่ง คำแพง  4327  เสียชีวิต  13  หนองกุง 13 ก.พ. 53 7 มิ.ย. 61  เบาหวานเนื่องจากความดันโลหิตสูง
30  นายฉวี คำศรี  938  เสียชีวิต  13  โนนค้อ 21 ก.พ. 54 30 พ.ค. 61  มะเร็งต่อมน้ำเหลือง