รายการใช้จ่ายเงิน

ยอดรวม : 6,626,520 บาท

  • ทั้งหมด 22 รายการ
  • :
  • 1
  • 2
  • 3
ที่
วันที่
รายการ
สงเคราะห์
บำรุง
1
28 ก.ย. 62
 1 รายการ
116,000  
  
2
13 ก.ย. 62
 2 รายการ
348,000  
  
3
6 ก.ย. 62
 1 รายการ
348,000  
  
4
26 ส.ค. 62
 1 รายการ
348,000  
  
5
15 ก.ค. 62
 2 รายการ
348,000  
  
6
2 ก.ค. 62
 3 รายการ
239,520  
  
7
24 มิ.ย. 62
 2 รายการ
464,000  
  
8
21 มิ.ย. 62
 1 รายการ
116,000  
  
9
17 มิ.ย. 62
 3 รายการ
696,000  
  
10
11 มิ.ย. 62
 1 รายการ
116,000  
  
รวม 10 รายการ