รายการใช้จ่ายเงิน

ยอดรวม : 6,510,520 บาท

  • ทั้งหมด 21 รายการ
  • :
  • 1
  • 2
  • 3
ที่
วันที่
รายการ
สงเคราะห์
บำรุง
1
13 ก.ย. 62
 2 รายการ
348,000  
  
2
6 ก.ย. 62
 1 รายการ
348,000  
  
3
26 ส.ค. 62
 1 รายการ
348,000  
  
4
15 ก.ค. 62
 2 รายการ
348,000  
  
5
2 ก.ค. 62
 3 รายการ
239,520  
  
6
24 มิ.ย. 62
 2 รายการ
464,000  
  
7
21 มิ.ย. 62
 1 รายการ
116,000  
  
8
17 มิ.ย. 62
 3 รายการ
696,000  
  
9
11 มิ.ย. 62
 1 รายการ
116,000  
  
10
30 พ.ค. 62
 3 รายการ
348,000  
  
รวม 10 รายการ