รายการใช้จ่ายเงิน

ยอดรวม : 928,000 บาท

  • ทั้งหมด 5 รายการ
  • :
  • 1
ที่
วันที่
รายการ
สงเคราะห์
บำรุง
1
12 เม.ย. 62
 3 รายการ
348,000  
  
2
5 เม.ย. 62
 1 รายการ
116,000  
  
3
27 มี.ค. 62
 1 รายการ
116,000  
  
4
18 มี.ค. 62
 1 รายการ
116,000  
  
5
16 มี.ค. 62
 2 รายการ
232,000  
  
รวม 5 รายการ