รายการใช้จ่ายเงิน

ยอดรวม : 1,782,000 บาท

  • ทั้งหมด 12 รายการ
  • :
  • 1
  • 2
ที่
วันที่
รายการ
สงเคราะห์
บำรุง
1
6 มิ.ย. 62
 2 รายการ
34,000  
  
2
9 พ.ค. 62
 1 รายการ
116,000  
  
3
26 เม.ย. 62
 2 รายการ
232,000  
  
4
19 เม.ย. 62
 1 รายการ
116,000  
  
5
12 เม.ย. 62
 3 รายการ
348,000  
  
6
5 เม.ย. 62
 1 รายการ
116,000  
  
7
4 เม.ย. 62
 1 รายการ
116,000  
  
8
2 เม.ย. 62
 1 รายการ
116,000  
  
9
29 มี.ค. 62
 2 รายการ
124,000  
  
10
27 มี.ค. 62
 1 รายการ
116,000  
  
รวม 10 รายการ