Username :
Password :

 

กลับเมนูหลัก

Copyright Line : bombam2029
( update 30 เมษายน 2563 )

สิ่งที่ปรับปรุง
1.เพิ่มรายงานรายหมู่บ้าน คลิกที่นี่.... 30 เม.ย.63
2.บันทึกอุณหภูมิประจำวัน ผู้ที่เดินทาง ตั้งแต่ 1 พ.ค.2563คลิกที่นี่....3พ.ค.63
3.ไฟล์ตัวอย่างนำเข้ารายงานCovid
วิธีนำเข้า ...14 พ.ค.63
(หมายเหตุ : ควรลงบันทึกอุณหภูมิประจำวันด้วย)