ศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ


ยังไม่พบผู้ป่วยโรคCOVID-19
ประชาชนที่มาจากต่างประเทศ
ประชาชนที่มาจากกรุงเทพ/ปริมณฑล
/ต่างจังหวัด
1.ต้องเฝ้าระวังทั้งหมด(สะสม) 2 ราย
1.ต้องเฝ้าระวังทั้งหมด(สะสม) 222 ราย
2.คนที่เฝ้าระวังรายใหม่วันนี้ 0 ราย 2.คนที่เฝ้าระวังรายใหม่วันนี้ 19 ราย
    -ป่วย 0 ราย
    -ป่วย 0 ราย
    -ไม่ป่วย 0 ราย
    -ไม่ป่วย 0 ราย
3.กักตัวครบ14วัน จำนวน 2 ราย
3.กักตัวครบ14วัน จำนวน 33 ราย
4.อยู่ในช่วงติดตามเฝ้าระวัง 0 ราย
4.อยู่ในช่วงติดตามเฝ้าระวัง 185 ราย
5.ติดตามไม่ได้ 0 ราย
5.ติดตามไม่ได้ 0 ราย
เข้าหน้าหลัก
หมายเหตุ : ข้อมูลอยู่ระหว่างนำเข้า นำเข้าแล้ว รพสต.โนนค้อ,หัวเหล่า,หยอด...